Super trik na skladovanie cievok nití

591x

Odkedy ho používam, nemusím zhľadúvať, či mám k niti, ktorou chcem šiť, namotanú spodnú niť. Postup je úplne jednoduchý a je zrejmý z obrázkov.